terug naar overzicht

Humor als visueel middel
bij de ernst van besproken situaties

Voor zo'n 20 presentaties in verschillende landen is een cartooneske stijl gebruikt om bepaalde onderwerpen te ondersteunen met beeld. Dit met als resultaat dat het publiek bij iedere presentatie, ongeacht culture- en of politieke achtergrond, geënthousiasmeerd was en tegelijkertijd een luisterend oor bij de ernst van de besproken situaties.

Werk van Inktvogel

in uitvoering van