terug naar overzicht

persona's geïllustreerd
NPO Technologie

De NPO kent vele afdelingen met daarbinnen een organisatie van subafdelingen. Voor de presentatie NPO Technologie heeft Inktvogel acht subafdelingen geïllustreerd aan de hand van persona's.
Zo kun je in één oogopslag zien welke rol de gebruiker (kijker en of luisteraar) speelt bij de doelstellingen van de afdeling en geeft het inzicht in de verbindingen tussen de verschillende afdelingen onderling.

Werk van Inktvogel

in opdracht van