terug naar overzicht

Serieuze thema's in één oogopslag
laagdrempelig promoten

NPO 3FM Serious Request 2014: Meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden

Omdat het om een stille ramp gaat die niet concreet te benoemen is en tegelijkertijd lastig uit te leggen aan de jonge doelgroep, was er behoefte aan het in beeld brengen van geefvoorbeelden. Het thema is bekeken vanuit concrete acties die door Het Rode Kruis in gang worden gezet. Er zijn 3 visuals ontwikkeld opvang en zorg, werken aan een toekomst, preventie waarbinnen de geldbedragen getoond worden via iconen. Deze visuals zijn gedeeld via social media en de overige online uitingen rondom Serieus Request 2014.

Stille ramp: Wereldwijd wordt een op de vijf vrouwen verkracht, gedwongen tot seks of op een andere wijze seksueel misbruikt in haar leven. In conflictgebieden zijn vrouwen extra kwetsbaar omdat seksueel geweld als een vernederend wapen wordt ingezet. Seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen heeft grote gevolgen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de slachtoffers, maar heeft ook economische en sociale impact.
Het Rode Kruis helpt en bereikt met haar netwerk van miljoenen vrijwilligers, meisjes en vrouwen die met seksueel geweld tijdens conflicten te maken kregen. Het Rode Kruis zorgt voor opvang, medische zorg en psychische begeleiding, maar zet zich ook in om deze vrouwen zicht op een toekomst te bieden.
text source seriousrequest.3fm.nl

Werk van Inktvogel

Totaal visual

Opvang en zorg

Opvang en zorg

Opvang en zorg

Werken aan een toekomst

Werken aan een toekomst

Preventie

Preventie

in uitvoering van