terug naar overzicht

Visuele verslaglegging op locatie

Het tweede Nederlandse Business Storytelling Congres heeft plaats gevonden met als thema 'Handle with Care'.

Business storypractitioners en verhaal-experts laten je tijdens in Ted-achtige presentaties en werkateliers zien én ervaren hoe zij echte verhalen inzetten in organisaties. Wat maakt verhalen tot echte verhalen? Wat vraagt het van organisaties om met kwetsbare verhalen te werken? Over welke kennis, vaardigheden en competenties kun je als business storytelling maar beter beschikken? Hoe werkt storytelling-als-proces? Wat is de impact van storytelling en verhalen op organisatieambities?

Business storytelling congres
De verbindende kracht van echte verhalen in communicatie, verandering, leiderschap, marketing en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling staan centraal.

Werk van Inktvogel

Ted-achtige presentaties

Metaforische totaalplaat

Goed zicht voor het management

Goede verhalen worden opgepakt

Illustraties als verhaal-stukjes

Live tekenen

in opdracht van