Diensten

Binnen de corporate huisstijl van Forallmedia heeft Inktvogel de diensten van Forallmedia een gezicht gegeven.

Forallmedia kan een rol spelen in alle fasen van het beleidsproces. In het vooronderzoek, bij de ontwikkeling van beleid, in de verkenning van opties met belanghebbenden, in het op een aantrekkelijke en heldere manier verwoorden van beleid, in het verbinden van beleid aan een actieplan en in de evaluatie van beleid. teskt bron forallmedia.nl

in opdracht van

Forallmedia


Productieproces

Tall Men Standing maakt op ambachtelijke wijze unieke stoere meubels van teak en andere materialen met een natuurlijke uitstraling. Ieder meubelstuk is met haar natuurlijke houtstructuur robuust en tijdloos en is gemaakt met passie voor design en lifestyle. Alle meubels van Tall Man Standing worden in eigen beheer geproduceerd in Indonesië.

Om dit productieproces in beeld te brengen is er een illustratie gemaakt waarin de samenwerking met Nederland en Indonesië tot uiting komt. De illustratie dient ter verheldering bij aankoop van de ambachtelijke producten.

in opdracht van

Tall Men Standing


Solidariteit

De periode waar we niet omheen kunnen: Covid-19. Solidariteit uit alle hoeken van Nederland. Maar tot hoever reikt dit? Landgrenzen zijn zichtbaarder dan ooit. En wanneer is de Nederlander het 'beu'? Blijft de economie boven water door regelingen voor Covid-19 sectoren en het legen van spaarpotten?

Hierbij een visual van deze gekke tijd. Met dank aan Arthur Vierboom voor de creatieve brainstorm.

in samenwerking met

Arthur Vierboom


Diensten

Ruitenheer levert totaaloplossingen op het gebied van service en onderhoud. Om de verschillende diensten te communiceren, wordt er gebruik gemaakt van illustratie.

o.a. gevelonderhoud, schoonmaak, sanitaire voorzieningen, schilderwerk, beveiliging en calamiteiten.

in opdracht van

Ruitenheer


De Publieke Draai

Wat is er nog publiek aan de Publieke Omroep? Een 'praatplaat' als aanzet om een stimulerende bijdrage leveren aan een constructieve uitwisseling van ideeën. Bij het ontwikkelen van deze visual hebben de volgende vragen ons bezig gehouden:
Kan onze huidige publieke omroep nog beter? Is haar functie veranderd? En kunnen we onze beleidsmakers - die zich met de toekomst van ons bestel bezig houden - op nieuwe ideeën brengen?

De publieke draai of de draai die gemaakt moet worden?
Deze praatplaat gaat rond op de social kanalen om input te verzamelen.

samenwerking met

Arthur Vierboom


Visiestukken

Voor de KRO-NCRV heeft Inktvogel samengewerkt met Station 10 om voor de omroep diverse Design Sprints (n.a.v. de bekende Jake Knapp methode) te faciliteren. Het resultaat was na iedere Sprint een visual storyboard en werd als handvat gepresenteerd om grotere visiestukken voor te leggen aan de directie.

Om de inhoud van de sprints niet naar buiten te brengen, zijn de afbeeldingen een mix van alle visuals zonder enige samenhang.

in opdracht van

Station 10 | KRO-NCRV


Toekomstperspectief

Naast een corporate huisstijl beeld is er een sfeerbeeld ontwikkeld voor een business plan over innovatie. Een toekomstperspectief geeft aanleiding tot gesprekken.

in opdracht van

Mediaveld


Inspiratiesessie

Een wrap-up van de thema's die voorbij zijn gekomen tijdens de inspiratiesessie over de HR Trends & Blue Zones.

Deze avond zat vol met inspiratie, inzichten en ideeën voor een select gezelschap.
Het vangen van de presentaties in een visual was een uitdaging omdat ik beide thema's graag samen wilde voegen. Vanuit een eigen stijl heb ik in styling de nadruk gelegd op de frisse, positieve en energieke sfeer die er heerst in het bedrijf.

een sessie van

Nolost Capital


'inhuis-illustrator'

In nauwe samenwerking met Andra Leurdijk voorziet Inktvogel diverse Forallmedia projecten van illustraties. Abstracte thema's en lange teksten worden door illustraties in één oogopslag inzichtelijk gemaakt. Dit alles binnen de corporate huisstijl van Forallmedia.

Voor de lectorale rede is een presentatie ontwikkeld met daarin metaforische illustraties over Entrepreneurial Journalism – de bijdrage van ondernemerschap aan de publieke functie van de journalistiek.

in opdracht van

Forallmedia | Windesheim Zwolle


persona's scenario's

De NPO kent vele afdelingen met daarbinnen een organisatie van subafdelingen. Voor de presentatie NPO Technologie heeft Inktvogel acht subafdelingen geïllustreerd aan de hand van persona's.

Zo kun je in één oogopslag zien welke rol de gebruiker (kijker en of luisteraar) speelt bij de doelstellingen van de afdeling en geeft het inzicht in de verbindingen tussen de verschillende afdelingen onderling.

in opdracht van

NPO | afd. technologie


Serieuze thema's

NPO 3FM Serious Request 2014: Meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden

Omdat het om een stille ramp gaat die niet concreet te benoemen is en tegelijkertijd lastig uit te leggen aan de jonge doelgroep, was er behoefte aan het in beeld brengen van geefvoorbeelden. Het thema is bekeken vanuit concrete acties die door Het Rode Kruis in gang worden gezet. Er zijn 3 visuals ontwikkeld waarbinnen de geldbedragen getoond worden. Deze visuals zijn gedeeld via social media en de overige online uitingen rondom Serieus Request 2014.

Het Rode Kruis helpt en bereikt met haar netwerk van miljoenen vrijwilligers, meisjes en vrouwen die met seksueel geweld tijdens conflicten te maken kregen. Het Rode Kruis zorgt voor opvang, medische zorg en psychische begeleiding, maar zet zich ook in om deze vrouwen zicht op een toekomst te bieden.

in opdracht van

NPO 3FM | Het Rode Kruis


interne communicatie

Beleidsvraagstukken en onderzoeksresultaten zijn samengevat in een visualisatie. De complexiteit van de materie is teruggebracht naar een laagdrempelig beeld dat herkenning en interesse oproept bij de lezer om het e-zine artikel verder te willen lezen.

‘Typisch Nederlands’ houdt je dichter bij huis. Klant en markt zijn wereldwijd in beweging. De overnames in de media- en communicatiesector volgen elkaar in rap tempo op.

in opdracht van

NPO | E-zine